Vetvičky smrekové

Názov tovaru

Rozmery v cm

Vetva VT11/20

Vetva smreková

D: 50cm
Š: 25cm

Vetva VT16/20

Vetva smreková

D: 60cm
Š: 25cm

Vetva VT17/19

Vetva smreková

D: 60cm
Š: 30cm