Vence smrekové

Názov tovaru

Rozmery v cm

Veniec S1

Veniec smrekový

Ф45cm
V: 10cm

Veniec S2

Veniec smrekový

Ф60cm
V: 15cm

Veniec S3

Veniec smrekový

Ф70cm
V: 20cm

Veniec S4

Veniec smrekový

Ф85cm
V: 25cm

Veniec S5

Veniec smrekový

Ф100cm
V: 30cm[1] [2]