Stromčeky smrekové

Názov tovaru

Rozmery v cm

Stromček

Stromček smrekový

Ф40cm
V: 50cm

Ihlan

Ihlan smrekový: 30cm, 60cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm